รับสอน ครู มหกิจ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

 • วิชาสอนหลัก

  • สอน เปียโน
  วิชาดนตรีอื่นที่สอนได้
  • สอน Composition
  Style การสอน: Pop-Rock Classical
  ข้อมูลเพิ่มเติม: สอนเด็กได้ สอนที่บ้านนักเรียน สอนที่สตูดิโอครู
  ภาษาที่ใช้สอน: English ไทย

  1,000 - 1,300 บาทต่อชั่วโมง
  เหมาะสำหรับผู้จริงจัง ถึง ผู้ต้องการเป็นศิลปินไอดอล

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง

  เกี่ยวกับฉัน

  จบการศึกษาปริญญาตรี เอกเปียโน สาขา การแดงดนตรี
  เปิดสอนวิชา
  - Piano
  - Music Composition
  - Music Theory

  สอน Online ได้

  ตลอดหลายปี มีผลงานมากมายทั้งการสอนและการแสดงดนตรี ในปี 2020 นักเรียนที่มหกิจสอน สามารถทำคะแนนสอบเกรด 2 ได้สูงสุดในประเทศไทย(มีนักเรียนที่ได้คะแนนเท่ากันหลายคน) จัดสอบโดยสถาบัน Trinity College London และปัจจุบันยังคงส่งนักเรียนสอบและแสดงอย่างต่อเนื่อง

  นอกจากนั้นยังมีผลงานด้านการแสดงเปียโนและการประพันธ์เพลงที่ถูกนำแสดงในหลายเทศกาลทั้งในไทยและต่างประเทศ อาทิ Thailand New Music Arts symposium 2021, 2022 และ Bangkok Design Week 2023

  และในปี 2023 มหกิจได้รับเลือกให้เป็น ศิลปินในถิ่นพำนัก (Artist in Residance) ที่เมือง สต็อกโฮล์ม ประเทศ สวีเดน เป็นเวลากว่า 1 เดือน นำให้เขาได้แสดงดนตรีในสถานที่ต่าง ๆ มากมาย รวมถึงได้มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินประเทศอื่น ๆ และเข้าร่วมสัมมนาด้านดนตรีตลอดช่วงเวลาที่อยู่เมืองสต็อกโฮล์ม

  ประสบการณ์
  2016 - ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี
  2020 - ส่งนักเรียนสอบเปียโนของสถานบัน Trinity College London
  2019 - รางวัลชมเชยงานประพันธ์ จาก Thailand Isan International Guitar Festival&Competition 2019
  ประวัติการศึกษา
  2014 - 2018 | จบปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยรังสิต คณะ วิทยาลัยดนตรี สาขา เอก เปียโน สาขา การแสดงดนตรี
  โซนสอน
  พลีโน่ รังสิต (Pleno Rangsit) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

  1,000 - 1,300 บาทต่อชั่วโมง

  เหมาะสำหรับผู้จริงจัง ถึง ผู้ต้องการเป็นศิลปินไอดอล

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง