เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดอะกู้ดเชฟเพิร์ด จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135561012206
1/8 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีSAMT


SAMT (แซ้มท์) แหล่งรวมครู ดนตรี, กีฬา, ศิลปะ, เทคโนโลยี

เราก่อตั้งขึ้นด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนายกระดับ การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถของผู้คนให้ได้มากที่สุดด้วย SAMT ในสาขาวิชาทั้ง 4 นี้

เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง Platform, พัฒนาระบบอำนวยความสะดวก และ บริการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้สอนที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด เพื่อพัฒนาการ และ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สนุก และ นำไปใช้ได้มากกว่า