ปลอดภัย

  • เราให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

  • ครูทุกคนผ่านการอบรมศึกษาจากสถาบันชั้นนำเท่านั้น

สะดวกสบาย

  • รองรับระบบเครดิต สะดวกปลอดภัยรวดเร็ว

หลากหลาย

  • ความหลากหลายใยบทเรียนและหลักสูตรตามความต้องการ

การเดินทาง

  • ระยะเดินทางไม่เกิน 10 นาทีประหยัดเวลาและค่าใช่จ่าย

เพิ่มประสิทธิภาพ

  • มรการส่งเสริมทั้งคูรและนักเรียนในด้านอื่นๆ คอนเสิร์ต จัดอบรม เป็นต้น
prospect

สมัครใช้บริการ
(สำหรับนักเรียน)

เริ่มต้นใช้งาน SAMT Mobility School
ครบทุกความต้องการของการศึกษาด้านดนตรี
DOWNLOAD
Chania