รับสอน ครู Nattanich ปากเกร็ด นนทบุรี

 • วิชาสอนหลัก

  • สอน Saxophone
  วิชาดนตรีอื่นที่สอนได้
  • สอน เปียโน
  Style การสอน: Pop-Rock Classical
  ข้อมูลเพิ่มเติม: สอนเด็กได้ สอนที่บ้านนักเรียน สอนที่สตูดิโอครู
  ภาษาที่ใช้สอน: ไทย

  600 - 900 บาทต่อชั่วโมง
  เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น / จริงจัง

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง

  เกี่ยวกับฉัน

  (ยังไม่ได้ระบุ)

  ประสบการณ์
  2017 - Teacher Experience
  2018 - Member of Kasetsart University Wind Symphony 2018 - Now
  2018 - Member of Leaf Wind Symphony 2018 - 2021
  2018 - Semi-Final of Thailand wind Symphony competition
  2019 - Final of Thailand wind Symphony competition
  2019 - Master Class of Single reed fastival with Jean Yves Fourmeau
  2022 - Music for Children at Rosewell Music Institute
  2021 - Member of Thai Orff Schulwerk association 2021 - 2022
  2021 - Teacher Music for Early Childhood at Jittamett Kindergarten
  2018 - Piano for Children - Play Sound at Rattathibet , Nonthaburi 2018 - 2022
  2018 - Freelance of Piano for children lesson and Saxophone lesson 2018 - Now
  2020 - Saxophone and piano lesson - Music Color at Watcharaphon , Bangkok 2020 - Now
  ประวัติการศึกษา
  กำลังศึกษาปริญญาตรี จาก Kasetsart University คณะ Faculty of Humanities สาขา Western Music
  โซนสอน
  หมู่บ้าน The Villa รัตนาธิเบศร์ ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี

  600 - 900 บาทต่อชั่วโมง

  เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น / จริงจัง

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง