ครู ศฤนห์ บางพลี สมุทรปราการ

 • ภาษาที่สอนได้: English ไทย
  ข้อมูลเพิ่มเติม: สอนเด็กได้ สอนที่บ้านนักเรียน สอนที่สตูดิโอครู
  Style การสอน: Pop-Rock Classical
  เครื่องดนตรีหลัก
  • สอน Expert ร้องเพลง
  เครื่องดนตรีรอง
  • สอน Beginner เปียโน

  ที่อยู่
  ซอย บางแก้ว 2 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
  เกี่ยวกับครู

  (ยังไม่ได้ระบุ)

  ประสบการณ์
  2013 - ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี
  ประวัติการศึกษา
  จบปริญญาตรี จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะ คณะศิลปศึกษา สาขา
  จบปริญญาโท จาก Chulalongkorn University คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา Vocal Performance

  700 - 1,500 บาทต่อชั่วโมง

  ยิ่งจองชั่วโมงเรียนมากราคาต่อชั่วโมงจะยิ่งถูกลง

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง