ครู อาลิส เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

 • รีวิว

  (5.0) / 5 รีวิว

  ไม่ระบุผู้รีวิว
  (5)
  ไม่ระบุผู้รีวิว
  (5)
  ไม่ระบุผู้รีวิว
  (5)
  ไม่ระบุผู้รีวิว
  (5)
  ไม่ระบุผู้รีวิว
  (5)
  ภาษาที่สอนได้: English ไทย
  ข้อมูลเพิ่มเติม: สอนเด็กได้ สอนที่บ้านนักเรียน สอนที่สตูดิโอครู
  Style การสอน: Pop-Rock Jazz Classical
  เครื่องดนตรีหลัก
  • สอน Expert ร้องเพลง
  เครื่องดนตรีรอง
  • สอน Beginner เปียโน
  • สอน Beginner Ukulele

  ที่อยู่
  นวมินทร์ 72 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
  เกี่ยวกับครู

  ประวัติการทำงาน
  - อาจารย์พิเศษ SUPER STAR COLLEGE OF ARTS มหาวิทยาลัยสยาม
  - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลง, วิทยากรด้านการขับร้องตามโรงเรียนต่างๆ, วิทยากรด้านการขับร้องในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเรือนจำกลางคลองเปรม, สอนขับร้องและดนตรีสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กสมาธิสั้น

  รางวัลที่เคยได้รับ
  1.ผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านการขับร้องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 มอบโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยนานาชาติ ในงานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนประจำปี2562
  2. ครูผู้พัฒนาศักยภาพศิลปินสร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2562 มอบโดยชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ในงาน Global Best Leader for SDGs Award 2019

  นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ The Voice
  บุ๋ม The Voice - https://youtu.be/pW4odBs4t98
  ปุยฝ้าย The Voice - https://youtu.be/lzzZySm59Vo
  พีพี The Voice - https://youtu.be/xVxIHx4q1T0

  นักเรียนที่ออกรายการ I can see your voice
  มุก,ซินดี้ I Can See Your Voice - https://youtu.be/hAYTORQ1oVA
  บอส I Can See Your Voice - https://youtu.be/bL4RoQPinDo

  นักเรียนที่เป็นศิลปิน
  เต้น นรารักษ์

  ประสบการณ์
  2007 - ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี
  2019 - ได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านการขับร้องดีเด่น
  2019 - ได้รับรางวัลครูผู้พัฒนาศักยภาพศิลปินสร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2017 - ทีมเทรนเนอร์รายการkidzaa ทางช่อง3 - https://youtu.be/q2wRoHfDGhg
  ประวัติการศึกษา
  2007 - 2011 | จบปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ดนตรีและการแสดง
  2011 - 2013 | จบปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ ดุริยางคศา สาขา Music Management

  800 - 1,100 บาทต่อชั่วโมง

  ยิ่งจองชั่วโมงเรียนมากราคาต่อชั่วโมงจะยิ่งถูกลง

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง