ครู กัณฑิพาพิมพ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 • รีวิว

  (4.8) / 6 รีวิว

  ไม่ระบุผู้รีวิว
  (5)
  ไม่ระบุผู้รีวิว
  (5)
  ไม่ระบุผู้รีวิว
  (5)
  ไม่ระบุผู้รีวิว
  (5)
  ไม่ระบุผู้รีวิว
  (4)
  ไม่ระบุผู้รีวิว
  (5)
  ภาษาที่สอนได้: English ไทย
  ข้อมูลเพิ่มเติม: สอนเด็กได้ สอนที่บ้านนักเรียน สอนที่สตูดิโอครู
  Style การสอน: Pop-Rock Classical
  เครื่องดนตรีหลัก
  • สอน Expert ร้องเพลง
  เครื่องดนตรีรอง
  • สอน Beginner เปียโน
  • สอน Beginner Ukulele

  ที่อยู่
  เทศบาลนิมิตรเหนือ ซอย 24 ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  เกี่ยวกับครู

  ครูเบสท์มีประสบการณ์สอนมากกว่า 7 ปี อีกทั้งเป็นนักร้อง นักแสดงละครเวที และนักร้องคอรัส อาทิเช่น ละครเวทีรัชดาลัย ออกรายการ I can see you voice ร้องคอรัสให้บอย โกสิยพงศ์ Wonderframe และอื่นๆ รับสอนร้องเพลง/เปียโน นักเรียนตั้งแต่อายุ 3ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ นอกจากนี้ เปิดค่ายเพื่อฝึกฝนเด็กๆ เพื่อเตรียมพร้อมไปออดิชั่นด้วย

  ประสบการณ์
  2016 - ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี
  ประวัติการศึกษา
  จบปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ ดุริยางคศิลป์ สาขา ละครเพลง

  700 - 1,100 บาทต่อชั่วโมง

  ยิ่งจองชั่วโมงเรียนมากราคาต่อชั่วโมงจะยิ่งถูกลง

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง