รับสอน ครู อริย์ธัช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 • รีวิว

  (4.9) / 2 รีวิว

  ** ผู้รีวิวซ่อนชื่อ **
  (5.0)
  ไม่มีข้อความ
  ** ผู้รีวิวซ่อนชื่อ **
  (5.0)
  ไม่มีข้อความ

  วิชาสอนหลัก

  • สอน ร้องเพลง
  ไม่มี
  Style การสอน: Pop-Rock Classical
  ข้อมูลเพิ่มเติม: สอนเด็กได้ สอนที่บ้านนักเรียน สอนที่สตูดิโอครู
  ภาษาที่ใช้สอน: English ไทย

  1,000 - 1,100 บาทต่อชั่วโมง
  เหมาะสำหรับผู้จริงจัง ถึง ผู้ต้องการเป็นศิลปินไอดอล

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง

  เกี่ยวกับฉัน

  Specialised in pop, musical, and classical/opera singing

  ประวัติการศึกษา
  1. เตรียมอุดมดนตรี ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล สาขาการแสดวดนตรี(ขับร้องสากล)
  2. ป.ตรี : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล สาขาการแสดงดนตรี(ขับร้องสากล)
  3. ป.โท : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการแสดงดนตรี(ขับร้องสากล)
  Pre-college : College of Music, Mahidol University (voice major)
  Bachelor degree : College of Music, Mahidol University (1st hornor, Voice major)
  Master degree : Faculty of fine and applied arts, Chulalongkorn University (voice major)

  ประสบการณ์
  2010 - ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี
  2020 - Young Solo Artist at Siam Opera
  2020 - สมาชิค วง Siam Men
  2020 - อจ. พิเศษ​ภาควิชาขับร้องและละครเพลง ม.มหิดล
  2020 - อจ. พิเศษ​ภาควิชาขับร้องและละครเพลง สถาบัน​ดนตรี​กัลยาณิวัฒนา​
  2010 - https://youtu.be/HMSuEPlaiAc
  2010 - https://youtu.be/Fq1qk9eKskE
  2010 - https://youtu.be/ilyqCVL3Y1E
  2010 - https://youtu.be/g1fWL1_5gnQ
  2010 - https://youtu.be/P3HJ5w9zEg0
  ประวัติการศึกษา
  จบปริญญาตรี จาก Mahidol University คณะ ดุริยางคศิลป์ สาขา Vocal Performance
  จบปริญญาโท จาก Chulalongkorn UniversityChulalongkorn University คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา Vocal Performance
  โซนสอน
  ถนน ศรีนครินทร์ 24 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

  1,000 - 1,100 บาทต่อชั่วโมง

  เหมาะสำหรับผู้จริงจัง ถึง ผู้ต้องการเป็นศิลปินไอดอล

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง