ครู Pasirat เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 • ภาษาที่สอนได้: ไทย
  ข้อมูลเพิ่มเติม: สอนเด็กได้ สอนที่บ้านนักเรียน
  Style การสอน: (ยังไม่ได้ระบุ)
  เครื่องดนตรีหลัก
  • สอน Expert ร้องเพลง
  เครื่องดนตรีรอง
  ไม่มี

  ที่อยู่
  ซ.รัชดา36 แยก9 ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  เกี่ยวกับครู

  (ยังไม่ได้ระบุ)

  ประสบการณ์
  2019 - https://www.youtube.com/watch?v=5fnSU9HrkGs
  2019 - https://www.youtube.com/watch?v=Dd4zNMM_Voo
  2019 - https://www.youtube.com/watch?v=ZRShPU2KWbw
  ประวัติการศึกษา
  จบปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ดนตรีสากล

  800 - 900 บาทต่อชั่วโมง

  ยิ่งจองชั่วโมงเรียนมากราคาต่อชั่วโมงจะยิ่งถูกลง

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง