รับสอน ครู Pasirat เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 • วิชาสอนหลัก

  • สอน ร้องเพลง
  ไม่มี
  Style การสอน: (ยังไม่ได้ระบุ)
  ข้อมูลเพิ่มเติม: สอนเด็กได้ สอนที่บ้านนักเรียน
  ภาษาที่ใช้สอน: ไทย

  800 - 900 บาทต่อชั่วโมง
  เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น / จริงจัง

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง

  เกี่ยวกับฉัน

  (ยังไม่ได้ระบุ)

  ประสบการณ์
  2019 - https://www.youtube.com/watch?v=5fnSU9HrkGs
  2019 - https://www.youtube.com/watch?v=Dd4zNMM_Voo
  2019 - https://www.youtube.com/watch?v=ZRShPU2KWbw
  ประวัติการศึกษา
  จบปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ดนตรีสากล
  โซนสอน
  ซ.รัชดา36 แยก9 ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  800 - 900 บาทต่อชั่วโมง

  เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น / จริงจัง

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง