รับสอน ครู ภิสภัชญา เมืองชลบุรี ชลบุรี

 • วิชาสอนหลัก

  • สอน กีตาร์
  วิชาดนตรีอื่นที่สอนได้
  Style การสอน: Pop-Rock Jazz Classical
  ข้อมูลเพิ่มเติม: สอนเด็กได้ สอนที่บ้านนักเรียน สอนที่สตูดิโอครู
  ภาษาที่ใช้สอน: English ไทย

  600 - 700 บาทต่อชั่วโมง
  เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น / จริงจัง

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง

  เกี่ยวกับฉัน

  (ยังไม่ได้ระบุ)

  ประสบการณ์
  2007 - ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี
  ประวัติการศึกษา
  จบปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ ดุริยางคศิลป์ สาขา
  โซนสอน
  พระยาสัจจา เมืองชลบุรี ชลบุรี

  600 - 700 บาทต่อชั่วโมง

  เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น / จริงจัง

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง