ครู ธินรัช คลองหลวง ปทุมธานี

 • วิชาสอนหลัก

  • สอน กีตาร์
  วิชาดนตรีอื่นที่สอนได้
  • สอน เปียโน
  Style การสอน: (ยังไม่ได้ระบุ)
  ข้อมูลเพิ่มเติม: สอนเด็กได้ สอนที่บ้านนักเรียน สอนที่สตูดิโอครู
  ภาษาที่ใช้สอน: English ไทย

  800 - 900 บาทต่อชั่วโมง
  เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น / จริงจัง

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง

  เกี่ยวกับฉัน

  (ยังไม่ได้ระบุ)

  ประสบการณ์
  2017 - ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี
  ประวัติการศึกษา
  จบปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ดนตรีสากล
  โซนสอน
  ซอย ตะวันออก 14 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี

  800 - 900 บาทต่อชั่วโมง

  เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น / จริงจัง

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง