ครู นายธินรัช คลองหลวง ปทุมธานี

 • ภาษาที่สอนได้: English ไทย
  ข้อมูลเพิ่มเติม: สอนเด็กได้ สอนที่บ้านนักเรียน สอนที่สตูดิโอครู
  Style การสอน: (ยังไม่ได้ระบุ)
  เครื่องดนตรีหลัก
  • สอน Beginner กีตาร์
  เครื่องดนตรีรอง
  • สอน Beginner เปียโน

  ที่อยู่
  ซอย ตะวันออก 14 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
  เกี่ยวกับครู

  (ยังไม่ได้ระบุ)

  ประสบการณ์
  2017 - ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี
  ประวัติการศึกษา
  จบปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ดนตรีสากล

  800 - 900 บาทต่อชั่วโมง

  ยิ่งจองชั่วโมงเรียนมากราคาต่อชั่วโมงจะยิ่งถูกลง

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง