รับสอน ครู Shinsi เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 • รีวิว

  (5.0) / 2 รีวิว

  ** ผู้รีวิวซ่อนชื่อ **
  (5.0)
  ไม่มีข้อความ
  ** ผู้รีวิวซ่อนชื่อ **
  (5.0)
  ไม่มีข้อความ

  วิชาสอนหลัก

  • สอน เปียโน
  วิชาดนตรีอื่นที่สอนได้
  • สอน แต่งเพลง
  Style การสอน: Pop-Rock Jazz Classical
  ข้อมูลเพิ่มเติม: สอนเด็กได้ สอนที่สตูดิโอครู
  ภาษาที่ใช้สอน: English ไทย

  800 - 1,000 บาทต่อชั่วโมง
  เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น / จริงจัง ถึง ผู้ต้องการเป็นศิลปินไอดอล

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง

  เกี่ยวกับฉัน

  สวัสดีครับ ผมตินครับ ประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี ทั้งในระดับเด็กๆ ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย (คณะดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยสยาม)
  ผมผ่านประสบการณ์การทำงานด้านดนตรีและวงการบันเทิง ร่วมทัวร์ Concert กับศิลปินวง Helmet Head ค่าย Spicy Disk 2 ปี (เจ้าของเพลง Unfriend 200+ ล้าน view)
  ผมพร้อมถ่ายทอดแนวคิดจากประสบการณ์การทำงานจริงนี้ให้กับลูกศิษย์ของผม ซึ่งมากกว่าแค่การสอน Piano ทั่วไปอย่างแน่นอน

  รับสอนตั่งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง
  ตั่งแต่แนวดนตรี Classical , Jazz , และ Pop

  รูปแบบการสอนของผมถูกทดลองและพัฒนาจนตกผลึกจนกลายเป็นเอกลักษณ์การสอนของตัวเอง ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากทั่วไปดังต่อไปนี้

  1. ไม่สอนตามหนังสือ
  2. ไม่ใช้การอ่านโน้ต (ในช่วงเริ่มต้นและโดยเฉพาะในเด็กเล็ก) แต่ใช้การฟังและการเลียนแบบ (heard and imitation)
  3. มีการสอนร้องเพลงควบคู่ไปด้วย
  4. สร้างความเข้าใจ ไม่ท่องจำ
  5. สร้างความสนใจในระยะยาว (interest) ไม่เร่งรีบ
  6. ให้ความสำคัญกับสรีระการเล่น Piano ที่ถูกต้อง
  7. เปิดโลกทัศน์ ฟังเพลงหลากหลาย
  8. สร้างตัวตนและเป็นตัวของตัวเอง ไม่ใช่การเล่นให้เหมือน
  9. ปลูกฝังการสร้างผลงานของตัวเอง
  10. ไม่เน้นส่งสอบ เน้นการแสดงแบบศิลปินและการทำงานจริง

  ความก้าวหน้าทางดนตรีมีหลายมิติ ไม่ได้มีแค่การเล่นเพียงอย่างเดียว แต่ด้านความคิดก็ด้วย ผมไม่ได้วัดความเก่งจากความยากง่ายของเพลง แต่จะดูจากหลายมิติเช่น วินัย ความคงที่ของพัฒนาการ ความชอบ การนำเสนอ ความเข้าใจในคนฟัง ความเข้าใจในตัวเอง และอื่นๆ อีกมากมาย เพราะฉะนั้น ความสำเร็จในดนตรีสำหรับผมไม่ใช่การเล่นเพลงยากที่สุด แต่เป็นการที่ทำให้ผู้คนประทับใจมากที่สุด และมีความสุขกับตัวเองที่สุดตางหาก

  สิ่งที่ไม่สามารถรับประกันได้
  - ความถูกใจ (รูปแบบการสอนของผมเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนทั่วไป ซึ่งอาจไม่ตอบโจทย์การแข่งขันหรือการสอบ)
  - ระยะเวลาและความเร็วของผลลัพธ์ (ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่นวัย สมาธิ วินัย ความหลงไหลของผู้เรียน เป็นต้น)

  สิ่งที่สามารถรับประกันได้
  - การมอบให้กับคนๆ หนึ่งอย่างสุดความสามารถ
  - มุมมองและความเข้าใจทางดนตรีที่กว้างขึ้น
  - เล่น Piano เป็นอย่างแน่นอน (ถ้าวินัยดีไม่ขาดเรียนบ่อย มีเครื่องดนตรีให้ซ้อมที่บ้าน และนานพอ)

  ทั้งนี้หากผมเห็นว่าสามารถเรียนรู้จากผมได้หมดแล้ว (จนไม่มีอะไรจะสอนแล้ว) ผมก็จะส่งต่อไปให้กับอาจารย์ระดับเฉพาะทางต่อไป

  ศิลปินที่ผมชื่นชอบ 5 คนได้แก่
  1. Queen
  2. Christ Cornell (นักร้องนำวง Sound Garden และ Audio Slave)
  3. Jim Croce
  4. Grateful Dead
  5. Billie Eilish
  และยังมีศิลปินอีกหลายคนที่ผมชื่นชอบที่ไม่สามารถเขียนได้หมดในที่นี่

  ประสบการณ์
  2018 - back up ศิลปินวง Helmet head ค่าย spicy disk
  2016 - อาจารย์ประจำหลักสูตรดนตรี และการแสดง SCA มหาวิทยาลัยสยาม
  2010 - นักดนตรีอาชีพ Since 2010
  2018 - หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพและพัฒนาการสอนครูที่ SAMT Music
  ประวัติการศึกษา
  2006 - 2010 | จบปริญญาตรี จาก Assumption University คณะ School of Music สาขา Jazz Performance
  2012 - 2017 | จบปริญญาโท จาก Rangsit University คณะ Conservatory of Music สาขา Jazz Performance
  โซนสอน
  ซอย นวมินทร์ 72 ตรงข้ามตลาด ปัฐวิกนณ์ / หรือ ถนน พัฒนาการ 14 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

  800 - 1,000 บาทต่อชั่วโมง

  เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น / จริงจัง ถึง ผู้ต้องการเป็นศิลปินไอดอล

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง