ครู shinsi เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 • รีวิว

  (5.0) / 2 รีวิว

  ไม่ระบุผู้รีวิว
  (5)
  ไม่ระบุผู้รีวิว
  (5)
  ภาษาที่สอนได้: English ไทย
  ข้อมูลเพิ่มเติม: สอนเด็กได้ สอนที่สตูดิโอครู
  Style การสอน: Pop-Rock Jazz Classical
  เครื่องดนตรีหลัก
  • สอน Expert เปียโน
  เครื่องดนตรีรอง
  • สอน Advance Computer Music
  • สอน Advance Composition
  • สอน Advance Music Theory

  ที่อยู่
  ซอย นวมินทร์ 72 ตรงข้ามตลาด ปัฐวิกนณ์ กทม. สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
  เกี่ยวกับครู

  สวัสดีครับ ผมครูตินครับ

  ผมมีความเชื่อว่า การเรียนดนตรีจะช่วยให้มุมมองที่กว้าง และสวยงามขึ้นกับผู้เรียน และสามารถนำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรชีพอะไร

  รูปแบบการสอนของผมจะไม่เน้นการท่องจำ แต่จะเน้นการฟังและการสังเกตุเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการสร้างพื้นฐานทางดนตรีที่แข็งแรง โดยผมจะออกแบบการเรียนดนตรีให้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล เพราะดนตรีตอบสนองต่อแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทั้งนี้จะต้องเป็นชั้นเรียนที่สนุกให้กับเด็กๆ และท้าทายในขณะเดียวกัน เพราะการบรรลุเป้าหมายของผมคือการให้ผู้เรียนสนุกและรักในสิ่งที่ทำ นั่นแหละคือการเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่แท้จริง

  ประสบการณ์
  2011 - ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี
  2018 - back up ศิลปินวง Helmet head ค่าย spicy disk
  2016 - อาจารย์ประจำหลักสูตรดนตรี และการแสดง SCA มหาวิทยาลัยสยาม
  ประวัติการศึกษา
  2006 - 2010 | จบปริญญาตรี จาก Assumption University คณะ School of Music สาขา Jazz Performance
  2012 - 2017 | จบปริญญาโท จาก Rangsit University คณะ Conservatory of Music สาขา Jazz Performance

  700 - 1,100 บาทต่อชั่วโมง

  ยิ่งจองชั่วโมงเรียนมากราคาต่อชั่วโมงจะยิ่งถูกลง

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง