ครู Jooyoung เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 • รีวิว

  (4.3) / 1 รีวิว

  ไม่ระบุผู้รีวิว
  (4)
  ภาษาที่สอนได้: English Korean
  ข้อมูลเพิ่มเติม: สอนเด็กได้ สอนที่บ้านนักเรียน สอนที่สตูดิโอครู
  Style การสอน: (ยังไม่ได้ระบุ)
  เครื่องดนตรีหลัก
  • สอน Expert เปียโน
  เครื่องดนตรีรอง
  • สอน Intermediate Computer Music

  ที่อยู่
  Supalai Oriental Sukhumvit 39 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  เกี่ยวกับครู

  (ยังไม่ได้ระบุ)

  ประสบการณ์
  2014 - ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี
  ประวัติการศึกษา
  จบปริญญาตรี จาก Assumption University คณะ School of music สาขา
  จบปริญญาโท จาก Mahidol University คณะ College of Music สาขา

  800 - 900 บาทต่อชั่วโมง

  ยิ่งจองชั่วโมงเรียนมากราคาต่อชั่วโมงจะยิ่งถูกลง

  ใช้เวลาเพียง 1 นาทีกรอกข้อมูล
  เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่สะดวกกับครูโดยตรง